Informace o nás

Irenart  je kreativní výtvarný a grafický atelier, který vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se autorsky podílel na vzniku mnoha knižních i časopiseckých titulů. Vytvořil řadu firemních log,
z nichž některá jako např. Vachler art company, vešlo do povědomí televizních diváků. Za zmínku stojí i Výroční zpráva ČSOB a reklamní kampaň CK Čedok. Krásné obrazové publikace o dobytí velehor s nádhernými fotografiemi Josefa Rakoncaje patří vedle dalších mezi úspěšné tituly. Náš tým v této tradici pokračuje a nadále poskytuje profesionální služby. Naši výtvarníci a grafici jsou absolventi výtvarných škol a mají praktické zkušenosti. Zabýváme se tvorbou periodického
i neperiodického tisku včetně výtvarných a grafických návrhů webů, nových lay-outů, grafickou úpravou časopisů, knižních titulů, výročních zpráv, včetně zlomu a korektur. Zabýváme se také návrhy a tvorbou katalogů, kalendářů, inzerce, firemních log, plakátů, billboardů, merkantilu, vizitek. V průběhu výrobního procesu (např. tisku) zajistíme odborný dohled.